Privacy Policy

De verwerking van persoonlijke gegevens worden conform de AVG (Algemene verordening
persoonsgegevens) strikt vertrouwelijk behandeld. Een uitgebreidere privacyverklaring volgt.